Könyvek

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. augusztus 15.) vegye figyelembe!

Megjelent A Munkaadó Lapja 43. számában (2001. augusztus 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

 

Munkaügyi ismerettár

A munkaügy-humánpolitika - változó elnevezéssel - köztudottan önálló terület a vállalkozások szervezetén belül, s az is ismert, hogy a munkajog speciális ismeretével a sokasághoz képest kevés jogász büszkélkedhet. Mind a vállalati részleg munkatársainak, mind a jog ismerőinek újdonságot és nélkülözhetetlen kelléket jelenthet a KJK-Kerszöv által frissen megjelentetett CD Munkaügy, azaz egy átfogó munkaügyi-munkajogi és humánpolitikai ismerettár. (E terület korábban része volt a kiadó CD-jogtárának, amelynek lemezére lassan már ki lehetne tenni a megtelt táblát. Mindez indokolhatta a témakör kiemelését és önálló megjelentetését. A tartalmat negyedévente frissíti a kiadó.)

A CD Munkaügy 2001. II. negyedévi kiadása a munkajog három nagy területét dolgozza fel. A Munka Törvénykönyve, a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény és kapcsolódó részei, valamint a teljes foglalkoztatási törvény hatályos szövegeinek bemutatása a korábbiakhoz képest újszerű formában történik, kihasználva a számítástechnika és a programozás adta lehetőségeket. Úgynevezett navigációs térképeken, folyamatábrákon jól áttekinthető formában láthatják a számítógép képernyőjén az „olvasók", hogy egy-egy téma hol helyezkedik el a munkajog rendszerében, illetve mi mindenre kell még figyelnie a munkáltatónak intézkedései során. A CD napi használatát könnyíti a számos kiegészítő funkció, amelyek kész megoldásokat kínálnak számos problémára. Így a szövegszerkesztőbe exportálható iratminták, a kapcsolódó joganyagok és a kommentárok gyűjteménye, a könnyű, tárgyszavas keresési lehetőség mind a napi gyakoriságú alkalmazás mellett szólnak.

A CD érdekessége, hogy a Munka Törvénykönyvét angol és német nyelven is tartalmazza, valamint az is, hogy az egyébként is bő terjedelmű közszolgálati-közigazgatási részt a kiadó egy illetményszámítási programmal egészítette ki.

Complex CD Munkaügy, KJK-Kerszöv Budapest, 2001. II. n. év 117 Mbyte, éves előfizetés: 51 500 Ft+12% áfa

R. I.

Önmenedzsment

A személyzeti munkának, vagy mai közkeletű nevén humánerőforrás-menedzsmentnek jelentős és kiterjedt irodalma van mind nemzetközileg, mind Magyarországon. Ezek a művek - leegyszerűsítve - általában arról szólnak, hogyan biztosíthatja egy vállalkozás a sikeres működéshez szükséges dolgozói létszámot.

Pintér Zsolt „Hogyan csináljunk karriert?" című könyvében az érem másik oldalát vizsgálja. Nem a vállalat szemszögéből elemzi a munkatársakkal való bánásmódot, hanem a dolgozók oldaláról tekinti át a munkaadóval, a vállalkozóval való bánásmód stratégiáját és taktikáját. Erénye, hogy nem azt a fogalmat ragozza, amit a magyar nyelv a „karrier" szóval társít. Nem arról szól a mű, hogyan tapossuk el kollégáinkat, hogyan intrikáljunk, hanem miként alcíme is utal rá: kézikönyvként használhatják álláskeresők, állásváltoztatás és pályaválasztás előtt állók.

A szerző figyelemre méltó aprólékossággal veszi végig a munkahely-változtatás mellett és ellen szóló érveket (a helyben maradás és a változtatás csapdáit), az apróbb és nagyobb jeleket, amelyek arra utalnak, hogy munkahelyünk veszélyben van, tanácsokat ad arra, hogy éljük túl az elbocsátást, s ha bekövetkezett a legrosszabb, s utcára kerültünk, tanácsokat ad, hogyan keressünk új munkahelyet. Pintér Zsolt nem elméleti művekből tanulta (és tanítja) könyvének tárgyát, hanem fejvadászként, karriertanácsadóként, oktatóként, újságok levelezési rovatának munkatársaként gyakorlati példákon keresztül ismeri a mai magyar munkaerőhelyzetet. Jóllehet az elmúlt 5-6 évben (a könyv HVG Kiadó Rt. általi első kiadása - 1996 óta) Magyarországon a munkanélküliségi ráta csökkent, a gazdaság fellendülőben van, mégsem fenyegeti a szerzőt az a veszély, hogy írása érdektelenné válna. Még sokáig érdemes lesz megtanulni önéletrajzot írni, elkölteni néhány forintot egy figyelemfelkeltő névjegyre, az öltözködéstől a lelki ráhangolódásig megfelelően készülni a felvételi interjúra. Közhely, hogy egy piacgazdaságban minden árut el kell adni, a munkaerő-áru marketingjének, ügyes menedzselésének fogásait találhatjuk e vaskos, 540 oldalas műben. Nem túlzás tehát, ha a humánerőforrás-menedzsment (HRM) tudományán belül a humánerőforrás-önmenedzsment (HRS = Human Resource Selfmanagement) néven kategorizáljuk Pintér Zsolt tanítását.

Fontos jelzése a szerző gyakorlatias felfogásának, hogy a könyv egyharmadát mellékletek teszik ki. Önéletrajzminták, címlisták, jövedelemtáblázatok (mire számíthatunk), felvételi adatlapok, és természetesen karrierépítéshez használható kiegészítő irodalmak jegyzéke.

Alighanem bajban lesznek azonban a személyzeti igazgatók, ha a számos eladott példány után Pintér Zsolt műve átmegy a köztudatba, és megannyi Pintér-féle névjeggyel, a jelölt képességeit, előnyös vonásait standardizáltan bemutató önéletrajzzal, hasonlóan szerkesztett jelentkezési lappal találkoznak. Nos, ha valóban gondban lesznek, feltételezem, Pintér megírja majd újabb művét, „hogyan nézzünk az önéletrajzok mögé" címmel.

Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert? Horton International Kft. Budapest, 2001. 540 oldal. Ára: 2990 Ft

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. augusztus 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére